/ 5 نظر / 641 بازدید
ماریا

امشب خواب بد میبینم[اضطراب]

ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسیدم

تتتتترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسیدم

منا سعیدی

تترررررررررررررررررررررررررررررررررسیدم

فرميسك

يعنى همچين چيزايی هم هست؛ چرا ايجور شدن